Komu vyhovuje nefunkční Kontrolní výbor?

21. října 2016

Jako člen Kontrolního výboru města Dobříše (dále také jako KV) jsem si tuto otázku položil za své funkční období již několikrát, ale jednoznačně nejsilněji na zasedání Zastupitelstva města Dobříš dne 15. 9. 2016.

Na tomto zasedání Zastupitelstva pan předseda KV ing. Karel Vítek, CSc. (KSČM) předložil zápis KV, který nejen, že nebyl dle mého názoru dostatečně projednaný, ale především nebyl řádně ověřený od žádného člena KV. I přes tyto zcela zásadní pochybnosti a nedostatky byl zápis předložen zastupitelům města a veřejně prezentován stávajícím panem předsedou Kontrolního výboru jako zápis platný!

Za své funkční období jsem se již několikrát pozastavil nad počínáním nejen pana předsedy, ale také některých dalších členů KV. Bohužel, někteří členové KV mají z mého pohledu poněkud "extravagantní" názor na to, co by mělo být hlavní náplní činnosti KV. Stává se proto, že někteří členové KV vehementně prosazují kontrolu činností Rady a Zastupitelstva města Dobříše z dob dávno minulých, aniž by je tímto úkolem Zastupitelstvo města výslovně pověřilo. Stav věci i atmosféra mezi členy KV došly v nedávné době tak daleko, že dva členové KV podali rezignaci na členství v tomto výboru.

Předložení a prezentace neověřeného zápisu KV na zasedání zastupitelstva však i mne vedla k tomu, že jsem již nemohl nečinně přihlížet a obrátil se přímo na tomto jednání na zastupitele města Dobříš, aby navrhli z těchto závažných důvodů odvolání ing. Vítka jako předsedy KV.

Odvolání navrhli zastupitelé zvolení za ODS. Bohužel, i přes závažné důvody, které k tomuto návrhu vedly, většina zastupitelů se raději hlasování zdržela.

Nezbývá než se ptát: Komu vyhovuje nefunkční Kontrolní výbor?

Bc. Lukáš Zídek, předseda ODS Dobříš

Komentáře k článku

BUĎTE NAŠÍM ČLENEM a podílejte se tak na dění ve městě!
Kontaktujte nás

Máte na nás dotaz? Neváhejte napsat.