Rozhovor s místopředsedou ODS Martinem Kupkou

5. prosince 2015

Místopředseda ODS pan Martin Kupka je úspěšným politikem. Byl nejen tiskovým mluvčím české vlády a ředitelem tiskového odboru Úřadu vlády ČR, ale již 5 let je také oblíbeným starostou středočeských Líbeznic.

1. Občané většinou vnímají celostátní politiku jako příliš vzdálenou, odtrženou od té "malé" na komunální úrovni. Jak Vy osobně, jako dlouholetý starosta malé obce a zároveň člověk, který se pohybuje v celostátní politice, vnímáte tuto představu většiny obyvatel? Je skutečně "velká" parlamentní politika natolik odlišná od té komunální?

Odlišná je v tom, že rozhodnutí na celostátní úrovni mají zpravidla delší dobu od prvotního impulzu ke změně. Na komunální úrovni je možné dopady rozhodnutí, těch dobrých i těch špatných, pozorovat skoro okamžitě. Mnohem přímější je také zpětná vazba. Od lidí v obci či v malém městě se hned dozvíte, jak hodnotí nová rozhodnutí. Máte také větší prostor své kroky přímo vysvětlovat.

2. Na komunální úrovni se často setkáváme s tím, že místní problémy se radnice snaží vyřešit obecními vyhláškami nebo najímáním dalších úředníků na specifickou agendu. Je tato forma regulace občanského života vhodnou metodou k zajištění dobrého života v obci? Jaký je Váš recept na zkrocení "úředního šimla" a na efektivní úřad?

Vydali jsme se naopak cestou rušení vyhlášek. Je pravda, že se na mě tu a tam obraceli občané, že by přivítali, kdybychom vyhláškou zakázali například sekání trávy v neděli dopoledne. Trpělivě jsem vysvětlovat, že napsat takový zákaz do vyhlášky je jen jeden krok. Potom je třeba o takovém zákazu informovat a následně kontrolovat dodržování. To ale znamená další prostředky navíc. Místo toho každý rok vydáváme v místním zpravodaji Desatero správného Líbezničana. S mírnou nadsázkou psaný text čtou všichni a ve výsledku funguje mnohem lépe než vyhláška. A stojí také nesrovnatelně méně peněz.

3. ODS je liberálně-konzervativní strana, která klade důraz na zodpovědné hospodaření bez rostoucího zadlužování. Jak najít rovnováhu mezi rozvojem obce, který je vždy spojen s investicemi, a řádným hospodařením, které se naopak snaží úvěry držet zkrátka? Jaký je Váš názor na efektivní a udržitelné hospodaření obce?

Recept je vlastně jednoduchý: Hospodařit s vyrovnaným nebo ještě lépe přebytkovým rozpočtem. Pokud je nutné kvůli důležité investici čerpání úvěru, pak jej nastavujeme tak, abychom dalším zastupitelům předávali obec nezatíženou novým dluhem.

4. Život v obci je soužitím občanů s různými zájmy, s různými preferencemi. Nicméně, jaké tři oblasti jsou podle Vás důležité, aby se v obci nebo městě dobře žilo?

Na prvním místě vidím školství a co nejlepší podmínky pro rodiny. Dobrá politika přitom musí vidět rodinu nejen v období vychovávaní dětí, ale i v období nezbytné péče o seniory. Na druhém místě tedy vidím dobré zázemí a služby pro seniory. A konečně třetí oblastí může být stav místních komunikací a vzhled veřejné zeleně.

Mgr. Tomáš Vokurka, předseda Oblastního sdružení ODS Příbram, pokladník ODS Dobříš

Komentáře k článku

BUĎTE NAŠÍM ČLENEM a podílejte se tak na dění ve městě!
Kontaktujte nás

Máte na nás dotaz? Neváhejte napsat.