Spolkový dům – diskusní kulatý stůl ve stylu 5 minut po 12 hodině

10. dubna 2017

Vážení dobříšští občané,
dovoluji se s Vámi podělit o poznatky z kulatého stolu v rámci projektu Spolkové domu v Dobříši pořádané městem Dobříš dne 16.3.2017. Projekt řeší kompletní demolici stávající budovy bývalého Kina. Projekt je odhadován na cca 44 mil Kč a první stavební práce by mohly započít již koncem roku 2017. Podle informací, které jsme obdrželi bude projekt finančně kryt ze dvou zdrojů a to z vlastních z rozpočtu města a z úvěru poskytnutý některým bankovním domem. Částka za projekt je na dobříšské poměry významná, a proto je potřebné projektu věnovat maximální pozornost.
Téměř dvouhodinová diskuse z kulatého stolu byla živá a plodná a ze všech podnětů z řad zastupitelů města Dobříš, různých spolků a dobříšských občanů bylo zřejmé, že převážil názor, že projekt by měl býti vstřícnější na prostory sálu. Projekt Spolkový dům je totiž koncipován jako multifunkční, kde se do malé až středně velikostní budovy „vměstná“ několik funkcí (malé divadlo s pódiem, kinosál, kavárna a prostory pro spolkovou činnost).
Po podrobnějším seznámení zastávám názor, že projekt Spolkový dům by měl plnit maximálně dvě funkce a to sice sálovou a spolkovou. Sálová znamená např. pořádání plesů, různých setkání, přednášek, workshopu apod., která by také souvisela s potřebami jednotlivých spolků na Dobříši. Jak se říká : „V jednoduchosti je síla“ a to platí dvojnásobně u projektu Spolkový dům.
Zadání současného projektu Spolkového domu je poměrně diskutabilní, jelikož bylo konzultováno již před nějakým delším časem a navíc se ankety zúčastnilo pouze část spolkových organizací a tudíž má nízkou vypovídající hodnotu. Uvítal bych tedy bohatší diskusi.
Snaha současného vedení města Dobříš je vyhovět všem bez hlubší diskuse a to pod heslem „Narveme tam co se dá, ať je to vidět“ .
Je škoda, že tento projekt, který přesahuje svým charakterem desítky let, je konzultován s veřejností až takto pozdě, a nikoliv ve fázi studie, jak se to u obdobných projektů děje.
Takto lze považovat diskusní kulatý stůl jako pouhé seznámení veřejnosti s projektem, který je zadaný a vytvořený současným vedením města Dobříš.
Přesto děkujeme panu architektovi ze společnosti 4DS, spol.s.r.o., který zvládl své zadání od města Dobříš, nicméně zadání od vedení města Dobříš a to v podobě multifunkce, která je jistě efektivní, nicméně v menším prostoru spíše přítěží než přidanou hodnotou.
Oceňuji, že vedení města Dobříš uspořádalo diskusní kulatý stůl s dobříšskou veřejností, bohužel ve stylu 5 minut po 12 hodině.
S pozdravem

Bc. Lukáš Zídek, předseda ODS Dobříš

Komentáře k článku

BUĎTE NAŠÍM ČLENEM a podílejte se tak na dění ve městě!
Kontaktujte nás

Máte na nás dotaz? Neváhejte napsat.