Stromy – chladivá naděje pro přehřáté město

4. září 2018

Uplynuvší letní týdny nám opět ukázaly, že nedostatek srážek a sucho trápí nejen amatérské zahrádkáře, ale dotýká se prakticky každého z nás. Není takřka dne, abychom ve zpravodajství neslyšeli o nedostatku vody v našich řekách a přehradách, o rychle se kazící vodě v přírodních nádržích a koupalištích či nutnosti šetrného zacházení s vodou obecně.

Velmi si vážím toho, že Dobříš se v těchto parnech může spolehnout na vlastní kvalitní zdroje pitné vody. Je to devíza, kterou nám mnohé jiné obce a města mohou jen závidět. Jsem také rád, že Vodohospodářská společnost Dobříš (VHS), jejímž je město jediným vlastníkem, udržuje a spravuje zdroje vody ve vysoké kvalitě a že hledá i do budoucna možnosti a prostředky, jak zdroje pitné vody pro naši Dobříš zachovat a rozšířit. To je správný a racionální přístup, který lze jen podpořit.

Abychom se v našem městě mohli cítit v horkých létech dobře, ovšem nestačí jen to, že nám z vodovodního kohoutku teče kvalitní pitná voda. Ač se to pro mnohé bude zdát zvláštní, jednu z klíčových rolí pro udržení snesitelného klimatu a teploty ve městě a okolí hraje kvalitní zeleň, především pak rostlé stromy a keře. Dnes je již vědecky prokázáno, že vhodně zvolená skladba stromů a kulturních křovin v ulicích a veřejných prostranstvích vytváří příjemné klima bez velkých nákladů. Jeden vzrostlý strom totiž v horkém počasí chladí výkonem srovnatelným s několika klimatizačními jednotkami.

Je proto naprosto nezbytné, abychom při jakékoliv investiční výstavbě nebo opravě stávající infrastruktury, silnic i chodníků dbali na kvalitní obnovu či novou výsadbu vhodně zvolených stromů a keřů. Nejsem samozřejmě žádný ekologický fanatik, ale mívám dojem, že se v poslední době v našem městě na tuto důležitou stránku obnovy a zkvalitňování veřejných prostorů zapomíná. Možná z nedbalosti či neznalosti, možná záměrně. O to hůř.

Smutno je mi pak při procházkách městem, kdy těch několik nově opravených ulic připomíná asfalto-betonovou výheň a přilehlý terén je jen vyschlou masou rozpukané hlíny. Pokud nevěříte, zkuste se projít třeba ulicemi U Slovanky nebo Na Lukách. Naprosto tristní úroveň zelené výsadby v těchto nově opravených ulicích vnímám jako promarněnou šanci. A dlouhá suchá letní období budou v blízké budoucnosti spíše přibývat. Mysleme při zvelebování města na stromy nejen jako na oku lahodící šviháky, ale také jako na velké zelené pomocníky.

Mgr. Jaroslav Melša

Komentáře k článku

BUĎTE NAŠÍM ČLENEM a podílejte se tak na dění ve městě!
Kontaktujte nás

Máte na nás dotaz? Neváhejte napsat.