Priority pro komunální volby

TUCET MODRÝCH PRIORIT PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

 1. Provedeme rekonstrukci a opravy Mírového náměstí, přilehlého okolí a hlavních cest tak, aby centrum města bylo příjemným místem pro společná setkání a pestrý život.

 2. Dokončíme výstavbu hlavních cyklotras a vytvoříme projekt bezpečné cyklodopravy pro děti „s koly do školy (a zpět)“.

 3. Prosadíme participativní rozpočet, který umožní občanům využít část peněz z městského rozpočtu na uskutečnění projektů, které si sami lidé vyberou.

 4. Vytvoříme vstřícný, otevřený a ochotný úřad s kvalitním servisem a moderními službami pro občany i podnikatele.

 5. Zaměříme se na prevenci kriminality a posílíme práci Městské policie v terénu s cílem eliminace patogeních jevů a drogové scény.

 6. Provedeme komplexní rekonstrukci a rozšíření budovy polikliniky a vytvoříme moderní prostředí pro zdravotnické a sociální služby.

 7. Vytvoříme zvláštní služby „senior taxi“ a „mobilní úřad“, které seniorům a zdravotně hendikepovaným lidem usnadní vyřízení každodenních starostí.

 8. Zahájíme koncepční investiční rozvoj městských sportovišť, zejména komplexu sportovního areálu „V Lipkách“, a to za účasti odborných architektů a urbanistů.

 9. Dokončíme projekt knihovny se spolkovou činností (bývalé kino) s cílem nabídnout spolkům a občanům vhodné prostory pro jejich aktivity a činnost.

 10. Zabráníme rozšiřování developerských projektů do volné krajiny a zajistíme, aby rozvoj města měl jasnou vizi a pevné mantinely bez postranních zájmů.

 11. Prosadíme ucelenou koncepci moderního odpadového hospodářství a zavedeme pozitivně motivační systém sběru a třídění odpadů.

 12. Podpoříme racionální navyšování kapacit ve školách a školkách a nalezneme řešení prostorového a kapacitního rozšíření výuky pro více žáků v Základní umělecké škole.

 

 

BUĎTE NAŠÍM ČLENEM a podílejte se tak na dění ve městě!
Kontaktujte nás

Máte na nás dotaz? Neváhejte napsat.