Program

Programové priority MS ODS Dobříš :

1. Odpovědné hospodaření města Dobříše (trvale udržitelný rozpočet, vyrovnaný či přebytkový)

2. Péče o mladé rodiny (vytváření a navyšování kapacit MŠ či ZŠ, budování dětských hřišť)

3. Péče o seniory (vzdělávání tzv. třetího věku, vytváření příjemného prostředí pro naše seniory, kulturní akce apod.)

4. Kvalitní městská infrastruktura (zdravotnictví, komunikace, chodníky, VO, zeleň, parkovací místa apod.)

5. Příjemný a efektivní městský úřad (klientský a lidský přístup k občanům a jejich potřebám, nizká míra byrokracie)

6. Bezpečnost a veřejný pořádek

7. Podpora neziskových organizací či spolkových činností (osvěta občanů, poradenství...)

8. Sport, volnočasové aktivity a kultura (podpora sportovních oddílů, pořádání kulturních akcí atd.)

BUĎTE NAŠÍM ČLENEM a podílejte se tak na dění ve městě!
Kontaktujte nás

Máte na nás dotaz? Neváhejte napsat.