Reakce starosty města Dobříše Pavla Svobody na článek k referendu o Brodcích

Přípravný výbor k referendu o Brodcích publikoval článek, který je podle mne nepřesný a zavádějící. Zde je má úplná reakce:

Vyjádření zástupců přípravného výboru obsahuje řadu nepřesností. Rád bych reagoval na ta zásadní. Na základě dopisu podepsaného sedmi zastupiteli jsem povinen jednání svolat tak, aby se konalo do 21 dnů od doručení. Žádost byla doručena 20. července 2022. To, že termín ZM tím pádem připadá na období prázdnin a dovolených, není žádný můj zlý úmysl, ale důsledek podané žádosti. Navrhovatelé si toho jistě byli vědomi.

Svolání zastupitelstva, tedy stanovení termínu, místa konání a případně formy, spadá do kompetence starosty a nikoli zastupitelstva. Přesto jako vstřícný krok jsem se v dubnu letošního roku všech zastupitelů ptal, jakým způsobem chtějí po skončení nouzového stavu jednat na zastupitelstvu. Zda osobně nebo s možností vzdáleného připojení. V anketě 10 zastupitelů odpovědělo, že preferují setkání výhradně osobně, 6 doporučovalo kombinovanou formu, tedy i možnost vzdáleného připojení. Zbývajících 5 zastupitelů na dotaz nereagovalo. Zohlednil jsem tedy názor většiny, která se k otázce vyjádřila. Od dubna podle takto vyjádřeného názoru jednání zastupitelstva svolávám. Nejde tedy o žádnou „obstrukci“, ale režim, na kterém se shodla většina zastupitelů. Jsem přesvědčen, že v době konání zastupitelstva, tedy cca 5x ročně, by se zastupitelé měli skutečně sejít a při veřejném projednání před občany města řešit předložená témata.

Období dovolených automaticky neznamená, že online přítomnost je zaručena i u těch, kteří v termínu plánují dovolenou. Někteří zastupitelé již avizovali, že budou mimo ČR a ani neví, v kterém státě, natož zda tam bude datový signál. Pokud se na jednání zastupitelstva nesejde alespoň 11 zastupitelů, nebude usnášeníschopné a musí se náhradní jednání konat do 15 dnů.

Návrhem referenda, které otevírá otázky dalece přesahující téma Brodců, se zastupitelé zabývali v dubnu, kdy ani jeden z předložených návrhů nezískal většinovou podporu. A znovu v červnu. Mrzí mne, že vážné námitky zastupitelů jsou prezentovány jako neochota či dokonce záměr poškodit město. S tímto názorem nesouhlasím. Jsem přesvědčen, že změny územního plánu by měly probíhat zákonným postupem, kdy se k těmto návrhům mohou dostatečně vyjádřit jak občané, tak majitelé pozemků a všechny dotčené státní orgány. To je postup v zájmu občanů. Návrh referenda, které změny územního plánu chce řešit zkratkovitě bez dojasnění možných dopadů, nepokládám za správný.