Fakta a argumenty k lokalitě Brodců

Spolu s kolegy jsme dali dohromady webové stránky, na kterých se snažíme přehledně vysvětlit vše okolo plánované zástavby v Brodcích, probíhající snaze o vyhlášení referenda a odpovědět na další související dotazy.

Kolem petice na vyhlášení místního referenda je mnoho zmatků. Přípravu referenda i kampaň pro petici provázely ne vždy korektní a úplné informace. Snažili jsme se toto téma, včetně všech možných dopadů pro město, popsat srozumitelně a zároveň dostatečně podrobně tak, aby si čtenáři mohli sami udělat vlastní, pokud možno nezkreslený, názor. Vyvracíme také mýty, které přípravný výbor a podporovatelé referenda zveřejnili. Zároveň představujeme argumenty, na základě kterých jsme hlasovali proti vyhlášení místního referenda. Jsme přesvědčeni, že máme jasný a srozumitelný úmysl. Rozvíjet město ku prospěchu občanů. Zároveň však respektovat soukromé vlastnictví a omezení daná platným územním plánem.

Pokud vás téma lokality Brodců zajímá, pročtěte si prosím www.zachranmebrodce.cz.