Je za námi vidět práce

Poslední čtyři roky řada našich kandidátů pracovala ve vedení města i ve výborech a komisích. Co prosazujeme tak můžete vidět kolem sebe na Dobříši již nyní. Velkou část končícího volebního období ovlivnily aktivity spojené s epidemií Covid a nouzovými stavy, přesto jsme se pustili do řady projektů, které město posunuly kupředu. Které to byly?

Dotáhli jsme projekty zahájené ještě předchozím zastupitelstvem: nový pavilon a rozšíření jídelny ve 2. ZŠ, zateplení sportovní haly, instalace chlazení na zimním stadionu. Ve spolupráci s HC Dobříš je před dokončením celková rekonstrukce šaten a bufetu. Již minulou zimu vyjela na led také nová rolba. Dokončena byla celková rekonstrukce ubytovny na Větrníku. Největším investičním projektem byla rekonstrukce Pražské ulice, včetně rozšíření chodníků a doplnění zeleně. Další opravené ulice jsou: Březová, Jiráskova, U Slávie, Bezručova, Přemyslova, Horymírova, U Slovanky, Part. Svobody a Jeřábová. Nový chodník dostala ulice Žižkova, cesta kolem zámku či krátké spojky pro pěší za Sokolovnou. Snížili jsme množství reklamního smogu v centru. Zmizely nevzhledné panely v proluce u hotelu Heinz, v místě je nyní mobilní pobočka spořitelny. Před dokončením je nový denní stacionář pro osoby se sníženou soběstačností a celková revitalizace Komenského náměstí. Místo parkoviště zde vzniká klidná zóna pro bezpečné cesty dětí do škol, místní trhy či koncerty.

Zeleň je důležitá. Zpřístupnili jsme Jedlový hájek u anglického parku a doplnili nové molo a dětská pískoviště u Papeže tak, aby zde vznikla moderní odpočinková zóna. Vysadili jsme přes 200 stromů jak uvnitř města, tak podél cest v okolí. Na dobříšském hřbitově byla rozšířena plocha pro další urnová místa. Opuštěná budova bývalého kina byla stržena a na místě vznikl nový parčík.

Narovnali jsme nedostatky v hospodaření městských firem. V Dokas i VHS byly nastaveny nové kontrolní mechanismy vč. podrobného finančního reportingu. Do obou společností jsme umožnili majetkový vstup okolním obcím, protože jak nakládání s odpady, tak zásobování vodou má smysl řešit společně v rámci regionu Dobříšska a Novoknínska.

Upravili jsme pravidla pro přidělování dotací kulturním, sportovním a vzdělávacím spolkům a zvýšili částku rozdělovaných peněz. Zavedli jsme hlasování v rámci participativního rozpočtu Tvoříme Dobříš, kde občané již ve čtyřech ročnících přímo vybírali projekty k realizaci. Do kalendáře sportovních akcí jsme přidali turnaj Basket na Dukeláku pro amatérské sportovce.

V rámci péče o památky a připomínání historie byla dokončena rekonstrukce sochy sv. Judy Tadeáše a opravena kaple sv. Jáchyma. V místě narození genmjr. Balabána byla umístěna nová pamětní deska, opravy se dočkala také pamětní deska T.G. Masaryka. Podpořili jsme tradiční kulturní akce. Město se stalo hlavním partnerem nového Festivalu hudby Zámek Dobříš. Do kulturního léta jsme přidali Pivní slavnosti.

Víme, že hospodaříme s penězi dobříšských občanů. Proto se snažíme všechny naše kroky a rozhodnutí vysvětlovat tak, aby Dobříšáci věděli, co a proč se ve městě mění. Kvalita Dobříšských listů vzrostla, v celostátním hodnocení radničních novin se naše Listy umístily na 3. místě. Web města získal 1. místo v rámci hodnocení obcí Středočeského kraje. Město aktivně informuje na Facebooku. Pořádáme veřejná setkání a kulaté stoly k tématům jako je zavedení EURa, změny územního plánu či cyklodoprava.

Město se více otevřelo. Zintenzivnila se spolupráce v rámci Dobrovolného svazku obcí Dobříšska a Novoknínska či s
Místní akční skupinou Brdy-Vltava. Dobříš se stala členem spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko. Byla uzavřena
smlouva s novým partnerským městem Wagrowiec v Polsku. Město se podílelo na pomoci tornádem postižených obcí
na Jižní Moravě. Ve spolupráci s místními organizacemi pomáháme uprchlíkům z Ukrajiny a to jak organizací materiálních a finančních sbírek, tak poskytnutím 4 městských bytů.

Jak jsme splnili náš program 2018-2022

V r. 2018 jsme uzavřeli koaliční smlouvu, kterou společně podepsali zastupitelé Pro Dobříš, ODS a KDU-ČSL a nezávislí. Uplynulé čtyři roky jsme ve vedení radnice, v radě města a zastupitelstvu diskutovali a prosazovali opatření, která vedle „běžné“ správy města reflektovala i naši koaliční smlouvu a naše sliby voličům. Řada bodů byla podpořena i hlasy dalších zastupitelů, kteří nebyli signatáři koaliční smlouvy v r. 2018. Výsledek je tedy společným dílem. Děkujeme všem, co se na plnění podíleli. Po čtyřech letech je zcela splněno nebo částečně splněno 95 % bodů Koaliční smlouvy.

Co bylo přesně obsahem koaliční smlouvy v r. 2018 a jak byly konkrétní body splněny najdete v této přehledné tabulce.

Práce se nebojíme, máme na co navázat a víme kam město rozvíjet.

Pavel Svoboda (starosta),
Dagmar Mášová (místostarostka),
Tomáš Vokurka (místostarosta)