Náš tým je sestaven z pestré směsi odborníků reprezentující široké portfolio odborných profesí a životních zkušeností. Všichni jsme připraveni věnovat svůj čas práci pro město. Řada z nás má zkušenosti z městské či krajské politiky.

1. Ing. Pavel Svoboda (52 let)

 • Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Mezinárodní obchod.
 • Aktuálně zastává třetím rokem pozici starosty města Dobříše.
 • Dříve působil v IT jako specialista pro internetové bankovnictví a obchodování s cennými papíry v ČR a v Rakousku. Pracoval též na projektech transformace mezinárodních společností a oddělení jejich IT systémů.
 • Rád by se věnoval všeobecnému vyváženému rozvoji Dobříše, uchování přírody a města i pro naše děti.
 • Pavel je ženatý, vychoval 2 dcery.
 • Ve volném čase se věnuje cyklistice, běhu a pobytu v přírodě.

2. Mgr. Tomáš Vokurka (40 let)

 • Vystudoval mezinárodní vztahy na Metropolitní univerzitě v Praze.
 • Je místostarostou města Dobříše a zároveň zastupitelem Středočeského kraje.
 • V minulosti pracoval na řadě manažerských pozic v zahraničním obchodě. Více než 7 let působil jako jednatel Střediska zdraví Dobříš. V současnosti se na radnici věnuje rozvojovým stavebním projektům, investicím a obnově majetku a těmto oblastem by se rád věnoval i v budoucnosti.
 • Tomáš je ženatý, vychovává 2 syny.
 • Ve volném čase se věnuje plastikovému modelářství a vede dětský modelářský kroužek.

3. Bc. Dagmar Mášová (51 let)

 • Vystudovaná fyzioterapeutka na Vysoké škole Svaté Alžběty v Bratislavě.
 • Zastává funkci místostarostky města Dobříše.
 • Dříve pracovala jako fyzioterapeut českých reprezentačních plavců, které doprovázela po celém světě, včetně Olympijských her v Londýně a Riu. Působila též ve společnosti MEDI HELP na dobříšské „sanatorce“.
 • Ve volném čase ráda navštěvuje kina, divadla a chodí do přírody se svými psy.
 • S partnerem vychovává syna

4. Ing. Lukáš Hořejší (40 let)

 • Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Plzni, obor Podniková ekonomika a management
 • Pracuje jako finanční manažer pro zahraniční společnost
 • V současnosti působí také jako předseda dozorčí rady společnosti DOKAS Dobříš a též jako člen Finančního výboru města Dobříše
 • Ve volném čase se věnuje rodině, volejbalu a cestování

5. Ing. Martin Musil (57 let)

 • Ředitel soukromé firmy v oblasti farmacie a laboratorních technologií, projektový manažer v ČR i zahraničí. Člen Finančního výboru Středočeského kraje.
 • Za důležité pokládá dlouhodobě uvážlivé hospodaření, a to zvláště v nynější ekonomicky turbulentní době. Jeho cílem je kvalita veřejného prostoru, ulic, parků, výstavby i širšího okolí a také všech základních služeb města pro nejširší veřejnost. Prioritu vidí ve vyváženosti v rozhodování města, bez nepřiměřených a mnohdy i finančně nákladných preferencí dílčích zájmových skupin.
 • Ve volném čase se věnuje „nízkonákladovému“ sportování v přírodě, nejlépe kondiční chůzi v dobříšském okolí.

6. PhDr. Jan Bureš, Ph.D. (46 let)

 • Pracuje jako vysokoškolský učitel na Metropolitní univerzitě Praha, kde působí také jako prorektor.
 • Profesně se věnuje výzkumu nedemokratických režimů ve střední a východní Evropě, a jejich transformaci k demokracii. Zároveň vyučuje moderní dějiny na dobříšském Gymnáziu Karla Čapka. V minulosti již působil v zastupitelstvu města Dobříše. Rád by se v budoucnosti na dobříšské radnici věnoval otázce školství a nastartování jeho reforem, po kterých volá řada rodičů.
 • Honza je ženatý a vychovává dvě dcery.
 • Ve volném čase se věnuje cyklistice a plavání, turistice a  historii.

7. Ing. Karel Košek (46 let)

 • Vystudovaný stavební inženýr.
 • Věnuje se statice a dynamice staveb po celém světě a působí také jako soudní znalec v oboru stavebnictví. Stavebním tématům by se rád věnoval i ve službách města.
 • Karel je ženatý a věnuje se třem svým dětem.
 • Ve volném čase rád jezdí na horském kole a chodí s dětmi do přírody.

8. Ing. Pavel Pilecký (32 let)

 • Vystudoval Vysokou školu ekonomickou.
 • V současné době pracuje v bankovním sektoru jako interní auditor a je členem Finančního výboru města Dobříše. V minulosti působil jako účetní a auditor v nadnárodních společnostech. Chtěl by, aby se napříč veřejnou správou změnilo přemýšlení úředníků – úředník má považovat občany za své klienty, kteří si platí za jeho služby, a podle toho se k němu chovat. Bude se snažit, aby se dál takto prezentoval i náš Městský úřad na Dobříši.
 • Pavel je ženatý, vychovává syna.
 • Ve volném čase se věnuje především rodině, astronomickému pozorování, hraje závodně šachy nebo si pustí hudbu či dobrý film.

9. Daniel Flígr (46 let)

 • Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Informační technologie.
 • V současnosti působí jako IT projektový manažer v bankovním sektoru. Od roku 2018 je zastupitelem města Dobříše a od roku 2020 i členem rady a finančního výboru města.
 • Daniel je ženatý a má dceru a syna.
 • Ve volném čase se věnuje rodině, jezdí na kole, motocyklu a mopedu. Hraje na několik hudebních nástrojů a modelaří. 

10. Ladislav Janovský (38 let)

 • Vystudoval Integrovanou střední školu hotelového provozu, obchodu a služeb
 • V současné době působí v rodinné obchodní společnosti JJ-koupelny Dobříš. V minulosti sbíral zkušenosti jako realitní makléř a v Národní technické knihovně. Poslední čtyři roky působí také jako člen Stavební komise města Dobříše.   
 • Ve volném čase se věnuje jako instruktor trénování fitness.

11. Bc. Jitka Berková (34 let)

 • Absolvovala Vysokou školu manažerské informatiky a ekonomiky v Praze.
 • Ještě při studiu na vysoké škole se stala soukromou podnikatelkou ve finančních službách. V roce 2012 rozšířila své podnikání o realitní činnosti a na několik let také pohostinství. Ve volném čase se zajímá o místní dění a ráda by přispěla k rozkvětu našeho města, protože jak Jitka říká: ,,Dobříš je krásné místo pro život.“

12. Ing. Adam Böhm (42 let)

 • IT manažer s více než dvacetiletými zkušenostmi v bankovním sektoru a informačních technologiích. Od roku 2014 působí v roli zastupitele města Dobříše, od roku 2018 je zároveň předsedou finančního výboru města.
 • Adam je ženatý a vychovává 4 děti.
 • Ve volném čase se věnuje rodině a sportu.

13. MUDr. Filip Prusík (45 let)

 • Absolvent 2. lékařské fakulty University Karlovy.
 • V současné době působí jako lékař mikrobiolog. Zkušenosti v medicíně sbíral v Česku a Severním Irsku. Od srpna bude pracovat jako primář v nemocnici Příbram. V politice má za sebou funkce městského a krajského zastupitele.
 • Filip je ženatý a vychovává 2 děti.
 • Ve volném čase hraje tenis, floorbal, věnuje se cyklistice a působí jako dobrovolný fotbalový a tenisový trenér dětí. 

14. Dana Melšová, DiS. (40 let)

 • Vystudovala Vyšší odbornou školu zdravotnickou Dr. Ilony Mauritzové v Plzni.
 • V současnosti pracuje jako fyzioterapeutka v nemocnici v Nové vsi pod Pleší. Se zájmem sleduje komunální politiku a ráda by se do ní zapojila především podporou a rozvojem zájmových a neziskových organizací.
 • Ve volném čase se věnuje atletice a hasičskému sportu, kde působí též jako dětský trenér.
 • Dana je vdaná, vychovává 2 syny.

15. Ing. Jan Pavlíček (56 let)

 • Vystudoval strojní fakultu ČVUT, obor Ekonomika a řízení strojírenské výroby.
 • V současnosti vede firmu na projekci a realizace vzduchotechniky, topení a chlazení budov. Je členem dozorčí rady DOKAS Dobříš. Rád by podpořil současné vedení města a jeho styl komunální politiky.
 • Honza je ženatý a má 2 děti.
 • Ve volném čase se věnuje vytrvalostním sportům, běhu a cyklistice.

16. Ing. Eva Rysová (41 let)

 • Vystudovala veřejnou správu a značnou část profesního života v ní i pracovala, a to jak na krajské či ministerské úrovni, tak v Evropském parlamentu.
 • Od roku 2014 se věnuje paliativní péči, koordinuje vzdělávání v dětské paliativní péči v Institutu Pallium a také v Sekci dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.
 • Eva je nyní na mateřské dovolené.
 • Má ráda vážnou hudbu, výtvarné umění a dobré jídlo, baví ji zahradničení, pečení a ruční práce.

17. Mgr. Jan Lorenc (47 let)

 • Absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu a Přírodovědecká fakulty University Karlovy, obor Geografie
 • V současnosti se věnuje podnikání v oblasti eventů a firemních akcí a působí jako instruktor sportovního létání.
 • Honza je ženatý, vychovává 2 dcery.
 • Ve volném čase se věnuje rodině, badmintonu, sportovnímu létání, kolu, motorkám a pobytu v přírodě.

18. Ladislav Svoboda (50 let)

 • Pracuje jako technický sklář.
 • Ve volném čase se Ladislav věnuje muzice a pobytu v přírodě.

19. MUDr. František Paďour (65 let) 

 • V současnosti působí jako lékař, internista a kardiolog, je primářem interního oddělení v Oblastní nemocnici Příbram.
 • Je ženatý, má 2 děti a 2 vnoučata. Ve volném čase se věnuje cyklistice, vytrvalostnímu běhu a rád chodí do hor.

20. Edita Pudilová (36 let)

 • Edita podniká více než 14 let v oblasti prodeje a obchodu. Spolupracuje se zahraničním i domácími obchodníky, zejména v oblasti oděvů a módy.
 • V komunální politice by se ráda věnovala tématu snazšího přístupu k bydlení pro finančně znevýhodněné rodiny, podpoře vzdělávání a dopravní infrastruktury města a podpoře místních podnikatelů.
 • Ve volném času ráda cestuje, poznává  české památky i dobříšské okolí.

21. Ing. Klára Černá (32 let)

 • Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze.
 • V současnosti pracuje jako projektová manažerka v technologické firmě. Pracovní zkušenosti sbírala působením ve veřejnoprávních institucích nejen v ČR, ale také ve Francii a Belgii, kde rok působila v Evropském parlamentu.
 • Ve volném čase se věnuje sportu, především triatlonu, má zájem o dění ve světě a ráda cestuje.