Referendum výstavbě v Brodcích nezabrání

Návrh uskutečnění referenda, který je aktivitou části zastupitelů ze sdružení Pro Dobříš, považujeme za nešťastný, ale především za neférový k občanům, kteří jej podporují. Je prezentován jako pokus o záchranu lokality Brodce, ve skutečnosti ale výstavbě v Brodcích nemůže nijak zabránit. V případě úspěchu povede jedině k tomu, že město přijde o možnost disponovat se čtyřmi pozemky v budoucí obytné zóně, která, ať se nám to líbí, nebo ne, někdy v budoucnu pravděpodobně vznikne. Tyto pozemky pak budou tvořit pouhé ostrůvky mezi budoucí zástavbou, bez možnosti rozumného využití. Jejich případným prodejem by přitom město mohlo získat prostředky na obecně prospěšné investice nebo údržbu majetku. Nebo by je mohlo vyměnit za pozemky jiné, jejichž vlastnictví by mělo větší přínos. Místo toho bude na základě případného referenda vlastnit čtyři travnaté plochy, ze kterých žádný občan Dobříše nebude mít sebemenší prospěch. 

Pojďme si projít fakta.

Lokalita Brodce je v platném územním plánu již od roku 2010 určena k zástavbě. To je rozhodnutí, které město jednou učinilo, a nelze jej vzít bez následků jednoduše zpět. Řada pozemků je v soukromém vlastnictví, přičemž vlastníci na základě vůle města vyjádřené územním plánem s jejich zástavbou počítají. Jedinou schůdnou cestou, jak v lokalitě nestavět, by byla nabídka odkupu pozemků ze strany města – na to ovšem majitelé nemusí přistoupit a město na to především nemá finanční prostředky. 

 Platný územní plán pro Brodce má tyto parametry: 

  • 43 stavebních parcel (podle neschválené ÚS z roku 2016) 
  • pouze základní pravidla pro regulaci výstavby 
  • minimální veřejně přístupná plocha/zeleň 
  • zastavěná zóna přímo u cesty využívané k procházkám do lesa 

Aby byl dopad výstavby na lokalitu a zájmy občanů města co nejmenší a byla stanovená jasná a rozumná pravidla, nechalo město během loňského roku vypracovat územní studii. Jde o koncepční urbanistické řešení, potvrzené dvěma týmy urbanistů, které přináší následující změny: 

  • počet stavebních parcel snižuje na 23 (redukce o více než 40%) 
  • soustředí zastavěnou zónu do oblasti bezprostředně sousedící s chatovou osadou, kde má nejmenší dopad na rekreační koridor obyvatel směřujících do lesa 
  • obsahuje souvislý pás veřejně přístupné a kvalitní zeleně po celé délce a na téměř polovině řešeného území navazující bezprostředně na stávající cestu
  • obsahuje prostor pro komunitní zahradu 
  • z plochy v majetku města je 79% nezastavitelných – i bez referenda! 

Ano, 4 parcely města zůstávají v zastavěné zóně – svou polohou jsou její přirozenou součástí a jejich vyjmutí je z urbanistického pohledu zcela nekoncepční. Proběhlo několik jednání s majiteli dalších pozemků o jejich směně, žádné z nich ale bohužel nebylo úspěšné.

Schválení této územní studie ovšem vůbec neznamená, že město chce a může v dohledné době v Brodcích stavět. Studie případné stavbě nedává zelenou, její zahájení nijak neusnadňuje ani nepřibližuje, jen zabraňuje chaotické výstavbě, známé bohužel z některých jiných dobříšských lokalit. Pro případné zahájení výstavby je potřeba vyřešit stále stejné problémy, minimálně s přístupovými komunikacemi a sítěmi – to se územní studií vůbec nemění. Město přitom stále má nástroje, jak výstavbu v Brodcích regulovat. Zásadním faktem ve finále je, že na umožnění výstavby nemá peníze… 

Na závěr zopakujme – v Brodcích je nyní územní studií zajištěno, že v případě výstavby – pokud k ní vůbec někdy dojde! – jim dál zůstane jejich stávající rekreační charakter s minimálními dopady na občany Dobříše.  Podle našeho názoru je to v rámci dané situace skvělý výsledek a skutečné naplnění koaličního programu a programu sdružení Pro Dobříš. Je zcela v souladu s péčí řádného hospodáře i ve významu ochrany krajiny a rozvíjení přírodní hodnoty území. 

Pavel Svoboda, Dagmar Mášová, Daniel Flígr