Dlouhodobé projekty v Dobříši

Investiční projekty a pravidelné opravy městského majetku jsou bezesporu nosným pilířem fungování města. Ačkoliv můžeme vnímat jako samozřejmost, že jsou posekané parky, uklizené chodníky či opravené školy, je potřeba si také uvědomit, že to vše stojí nemalé množství peněz vynaložených z městského rozpočtu.

Jsme přesvědčeni, že je nezbytné udržovat vyrovnanou ekonomiku a kladný přebytek běžného rozpočtu města. Jen tak lze zodpovědně hospodařit a myslet přitom na budoucnost. Strategické projekty a investice města musí umět reagovat na aktuální společenské i ekonomické výzvy. Město, stejně jako řada jeho obyvatel, vnímá akutní změny v zajištění energetické soběstačnosti. Že to budou změny dlouhodobé a trvalé, o tom nepochybujeme. Již řadu měsíců vedení města pracuje na přípravě projektů, které zajistí, aby s energiemi pro město bylo vynakládáno efektivně a do budoucna udržitelně. Hlavní prioritou je snížení závislosti na centrálních dodávkách elektřiny a zemního plynu. Pro nadcházející období máme již připraven stavební projekt na fotovoltaickou elektrárnu s bateriovým úložištěm na střeše Sportovní haly. Zároveň doplníme vzduchotechniku haly o klimatizační jednotku, která umožní Sportovní halu v létě chladit a v zimě topit. Vše kompletně ze sluneční energie. Dalšími v řadě jsou budovy městských škol, školek a dalších městských budov, v nichž chceme snižovat energetickou náročnost, instalovat fotovoltaické panely, tepelná čerpadla a hledat další vhodné formy energetické soběstačnosti. Cílem je snížit závislost města na centrálních dodávkách elektřiny a plynu do roku 2025 alespoň o 35 %.

Udržitelný rozvoj města nesmí být vyprázdněný pojem, a netýká se pouze energetiky. Bez spolehlivých dodávek pitné vody se obyvatelé města neobejdou. Myslíme proto na budoucnost tím, že ve spolupráci s okolními obcemi v našem regionu, našimi vodohospodáři a nezávislými odborníky připravujeme projekt nového vodního přivaděče, který zajistí dostatek kvalitní vody všem. Je to projekt investičně velmi náročný, a proto je nezbytné vyjednávat o finanční podpoře z programů EU i národních dotací.

Funkční město potřebuje i fungující dopravní infrastrukturu. Byla by škoda tuto poučku zobecnit jen na opravené hlavní silniční průtahy, křižovatky a místní komunikace. Opravy silnic jsou soustavná, a především dobře plánovaná činnost. Je nutné však rozvíjet i další formy mobility, než je nejběžnější automobilismus. Město Dobříš je městem krátkých vzdáleností, naším cílem proto musí být podpora bezpečných cest pěších a cyklistů, hlavně do škol, na sportoviště a do centra města. S tím úzce souvisí i snaha o odstranění těžké kamionové dopravy přes centrum města, která nejen že ničí silnice a vytváří nadměrnou emisní a hlukovou zátěž, ale zároveň z podstaty odstrašuje ty, kteří by chtěli využít komunikaci pro cestu na kole nebo koloběžce. Půjdeme cestou dobré praxe a využijeme všech dostupných možností, jak tranzitní kamionovou dopravu přes město zakázat. Šlo to jinde, půjde to i v Dobříši.

Při naplňování územního plánu a případných změnách budeme důsledně vycházet z respektu k veřejným zájmům města, respektu k soukromému vlastnictví a principu předvídatelnosti. I nadále povedeme jednání s vlastníky pozemků v lokalitě Brodce s důrazem na rozumný a řízený rozvoj této lokality. Více na www.zachranmebrodce.cz.

O dalších konkrétních plánech si můžete detailně přečíst v sekci Program 2022.