Kde a jak nejlépe volit? Jeden křížek stačí:)

Jak nejlépe podpořit ODS v Dobříši? Jedním velkým křížkem!

V komunálních volbách se hlasuje poměrně komplikovaným způsobem, celkem snadno se může vloudit chyba a celý hlas zneplatnit. Nejjednodušší cestou jak podpořit kandidáty, kteří mají Dobříš v srdci, je jeden velký křížek pro celou kandidátku ODS a nezávislí! Děkujeme za vaši podporu! ?

Volby do zastupitelstva města Dobříše se uskuteční:

  • v pátek dne 23. září 2022 od 14. 00 hodin do 22.00 hodin a
  • v sobotu dne 24. září 2022 od 8. 00 hodin do 14.00 hodin.

Pozor! Na Dobříši dochází ke změně sídla okrsku č. 1 (bývalá společenská místnost Klubu důchodců, nově prostory 2. mateřské školy Dobříš).

  • Sídlo volebního okrsku č. 1: Prostory 2. mateřské školy Dobříš, přízemí, Dobříš, Přemyslova 1034. – ZMĚNA
  • Sídlo volebního okrsku č. 2: Učebna 2. základní školy Dobříš, 4. pavilon, přízemí, Dobříš, Školní č. p. 1035.
  • Sídlo volebního okrsku č. 3: Nový taneční sál Základní umělecké školy Dobříš, (bývalá Moneta), přízemí, Dobříš, Mírové náměstí č. p. 230.
  • Sídlo volebního okrsku č. 4: Učebna 5. mateřské školy Dobříš, přízemí, Dobříš, Jeřábová č. p. 613.
  • Sídlo volebního okrsku č. 5: Prostory skautské klubovny (Papežanka), v parčíku na jižní straně rybníka Papež, Dobříš, Dělnická č. p. 1603.
  • Sídlo volebního okrsku č. 6: Učebna Základní školy Dobříš, přízemí, Dobříš, Lidická č. p. 384.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.