Je za námi vidět práce

Poslední čtyři roky řada našich kandidátů pracovala ve vedení města i ve výborech a komisích. Co prosazujeme tak můžete vidět kolem sebe na Dobříši již nyní. Velkou část končícího volebního …

Dlouhodobé projekty v Dobříši

Investiční projekty a pravidelné opravy městského majetku jsou bezesporu nosným pilířem fungování města. Ačkoliv můžeme vnímat jako samozřejmost, že jsou posekané parky, uklizené chodníky či opravené školy, je potřeba si …

Územní plán: když pomalu znamená rychle

Otázky vyvolané požadavky spolku BRODCE VŠEM na referendum ohledně lokality Brodce ukazují na potřebu připomenout si základní principy územního plánování a postupů při jeho změnách. Dovolujeme si přidat schéma územního …

Fakta a argumenty k lokalitě Brodců

Spolu s kolegy jsme dali dohromady webové stránky, na kterých se snažíme přehledně vysvětlit vše okolo plánované zástavby v Brodcích, probíhající snaze o vyhlášení referenda a odpovědět na další související …

Přežijeme v Dobříši změny klimatu?

Průběh letošního léta je dalším důkazem, že se klima mění. Třicetistupňové teploty nejsou výjimkou a srážek není mnoho. Co můžeme čekat? Co můžeme dělat? A co jsme již udělali? Můžeme …

Proč kandiduji

Do dobříšské politiky jsem vstoupil v r. 2018 jako kandidát sdružení nezávislých kandidátů Pro Dobříš. V průběhu doby se ale ukázalo, že jsme velmi nejednotná skupina a na řadu věcí máme nejen …